Vanavond !! Kijk !

Vanavond op NPO2 om 19.20.
Thema ” Ziek van Herrie”
Veel Schiphol omwonenden ervaren dat dagelijks.

Schokkend vond de werkgroep de Nieuwjaarsspeech van de CEO van Schiphol waaruit tussen de regels bevestigd werd dat voor Schiphol het economisch belang voorop staat en eigenlijk zo snel mogelijk van het overleg met bewoners af wil omdat dat niet slagvaardig zou zijn. Schrijnend om te constateren dat juist Schiphol de voortgang van het overleg al jaren frustreert en de Bewoners zich houden aan de gemaakte afspraken.
Vorig jaar werd nog beweerd dat de verwachtte groei niet gehaald zou worden.
Zou de teneur van de toespraak  enig verband kunnen hebben met de komende verkiezingen ?

“Ziek van Herrie” en ”Schadeloosstelling maakt niet gezond”

geplaatst in: Geen categorie | Plaats een reactie

Wachten kan niet meer

Gisteren in het BNR radio programma “Het nieuwe leven”  komt de hoogleraar Transportbeleid van Wee van de TU Delft tot de conclusie dat het luchtvervoer veel te weinig  doet voor het halen van de klimaat doelstellingen en dat de luchtvaart onterecht een uitzonderingspositie geniet  ten opzichte van andere vormen van energiegebruik: ‘Er zitten bijvoorbeeld geen heffingen op kerosine en geen BTW op vliegtickets.’

Klik hier voor interview

geplaatst in: Uit de krant | Plaats een reactie

December 2016

Met 5.440 passages was december ca 1.300 passages rustiger dan in 2015. In de nacht vlogen 340 toestellen over Leimuiden.
De  lawaaimakers zijn veelal de Boeing747′s deze  types zijn helaas niet in staat de nieuwe Kaagbaan startroute te vliegen.


geplaatst in: Geen categorie | Plaats een reactie

Geestelijk falen: door wonen naast drukke verkeersweg


De pers bericht vandaag dat de Lancet een Canadees wetenschappelijk onderzoek heeft gepubliceerd waarin  een verband wordt aangetoond  tussen het wonen nabij drukke verkeerswegen en dementie.

De werkgroep is van mening dat dit wederom een signaal is waarmee rekening moet worden gehouden met  planologische en infrastructurele projecten (N207).
De leefbaarheid is en komt in het geding zeker in een gemeente als Leimuiden, liggend onder vele vliegverkeersroutes en doorsneden door de N207.
De werkgroep  kijkt met belangstelling uit hoe de politieke partijen in de gemeente  zich in dit voorverkiezingsjaar 2017  met deze problematiek omgaan en hopelijk  komen met een milieu bewust programma dat verder rijkt dan de scope van de huidige, geslaagde, duurzaamheids agenda.
Wordt het een proactieve of een “Laissez faire” houding ?
Verdiept men zich erin of wordt afgewacht wat van hogerhand opgedragen wordt ?

geplaatst in: Geen categorie, Nieuws van de werkgroep | Plaats een reactie

Een echt Nieuw-jaar ?

 

De werkgroep wenst een ieder een gezond, vrolijk, en leefbaar 2017.
De werkgroep hoopt ook dat 2017 een start zijn voor een toekomst visie/beleid waarbij de leefbaarheid de regie heeft en niet de economische expansie drift waar de bewoners in de Schiphol regio mee in balance moeten worden gebracht.
Het nieuwe jaar zal ook antwoorden geven op o.a:

  • Wat zijn de effecten van het experiment met de vernieuwde Kaagbaan startroute ?
  • Zullen reken modellen verbeterd gaan worden door het meten van de realiteit ?
  • Wat wordt de verkiezings uitslag?
  • Wat wordt het kabinetsbeleid voor de leefomgeving in de Schiphol regio ?
  • Wat zullen de vorderingen zijn van het 4 jarig RIVM onderzoek naar Ultra Fijnstof ?
  • Wat komt er uiteindelijk terecht van het ooit gemaakte “Aldersakkoord” ?
  • Zullen de ORS partijen in staat zijn een constructief overleg te voeren, waarbij ook geluisterd wordt ?

2017 zal in het teken staan van onze leefbare  toekomst en ook dit jaar zal de werkgroep, binnen de Omgevingsraad Schiphol,  zich blijven inzetten voor het verbeteren van de leefomgeving in het algemeen en die in de gemeente in het bijzonder.

 

 
 

 

geplaatst in: Geen categorie | Reageren uitgeschakeld